ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Κατάσταση επιτυχόντων προς εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία" με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 28.02.2024). Προνοία της Διευθύνσεως του Π.Μ.Σ., έχουν αποσταλεί στους επιτυχόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναλυτικές ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

113649/07.11.2023, 120905/22.11.2023
121758/24/11/2023
116999/13/11/2023
119205/19/11/2023
121734/24/11/2023
122927/28/11/2023

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

121296/23.11.2023
113175/06/11/2023
121589/24/11/2023
122158/24/11/2023
121840/24/11/2023

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

101645/14/10/2023
111469/03.11.2023
121756/24.11.2023

ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

127454/08.12.2023
123699/29.11.2023
103135/18.10.2023
121978/24.11.2023
122104/24.11.2023
122205/24.11.2023
114357/08.11.2023