ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ" (2022-23)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ" (2022-23)

Ανακοινώνεται ότι η 7η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της 3ης/3/2023 ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ακαδ. έτους 2022-2023. Ο Πίνακας των επιτυχόντων έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
α/α    ΑΡ.ΠΡΩΤΕΚΠΑ

1.        123413/15-11-2022
2.        110391/23-10-2022
3.        124773/19-11-2022
4.        92945/21-09-2022
5.        103189/08-10-2022
6.        2455/12-01-2023
7.        122564/15-11-2022
8.        138678/20-12-22
9.        123739/16-11-2022
10.        124808/20-11-2022
11.        124010/17-11-2022
12.        124854/20-11-2022
13.        123311/15-11-2022
14.        134394/10-12-2022
15.        134412/10-12-2022
16.        121402/13-11-2022
17.        117019/04-11-2022
18.        124770/19-11-2022
19.        127337/25-11-2022
20.        124009/17-11-2022