Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Θρησκειολογία» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη του φαινομένου της θρησκείας και των επιμέρους θρησκειών. Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Θρησκειολογίας.

Η Θρησκειολογία αποτελεί μια πλατειά βεντάλια επιστημών που ερευνούν τη συμβολή της θρησκείας στη διαμόρφωση της ιστορίας, της κοινωνίας, της φιλοσοφίας κ.λπ., όπως η Ιστορία των Θρησκειών, η Κοινωνιολογία της Θρησκείας, η Ψυχολογία της Θρησκείας, η Φιλοσοφία της Θρησκείας, αλλά και εκείνες που δημιουργούνται από την ύπαρξη της θρησκείας σε κάθε τομέα του βίου και του πολιτισμού, όπως, ενδεικτικά, η θρησκεία στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στη βιοηθική.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχονται στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ποσό των 2,400 ευρώ (600 Χ τα τέσσερα εξάμηνα του Π.Μ.Σ.). Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ειδίκευση 1: Θρησκειολογία

  • Η Ειδίκευση Θρησκειολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία των Θρησκειών,
    Β: Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Γ: Ψυχολογία της Θρησκείας, Δ: Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική.

Ειδίκευση 2:  Βιοηθική των Θρησκειών

  • Η Ειδίκευση Bιοηθική των Θρησκειών περιέχει τη Θεματική ενότητα:
    Βιοηθική των Θρησκειών.

Ειδίκευση 3:  Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

  • Η Ειδίκευση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει τη Θεματική ενότητα:
    Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη.

- H έναρξη των σπουδών του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται το  εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριος/Μάρτιος) εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

- Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Θρησκειολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

- Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.